Otázka: K čemu je dobré XML?

Řeší snadnou výměnu dat libovolného druhu a spolupráce aplikací v celosvětovém měřítku. V dokumentech můžeme používat libovolně zvolené elementy a atributy, pomocí DTD můžeme vytvářet nové jazyky založené na XML a provádět pokročilé validace a transformace pomocí dalších technologí (XSLT, Relax NG, …) Vhodně zvolené elementy přidají dokumentu informační hodnotu a usnadní prohledávání, existuje mnoho formátů, které jsou na XML postavené – od HTML, přes tzv. SOAP, nový docx formát v Open XML, RSS, atd. XML má striktnější syntaxi než HTML (neukončené tagy, ohraničení atributů uvozovkami apod.). Proto se nejčastěji na dnešním webu používá jazyk XHTML.

Otázka co to je XHTML (Extensible Hypertext Markup Language)?

XHTML dokumenty lze psát tak, aby jim rozuměly i prohlížeče bez podpory XML K. Vývoj předchůdce HTML skončil, v budoucnu se dál bude rozvíjet jen XHTML. Možnost vkládání cizích XML dat do XHTML – např. obrázky v SVG, matematické vzorce v MathMl…Nejpou­žívanější prohlížeč IE nepodporuje XHTML, chová se k němu jako k trochu podivnému HTML. Konsorsium W3C starající se o tyto formáty a budoucnost webu, nebylo schopno od roku 2001, kdy uvolnilo XHTML 1.1, přijít s novou verzí XHTML, která by umožnila vytváření komponovaných dokumentů. XHTML mělo umožnit do dokumentu vkládat další značky pro zlepšení sémantiky, ale současné specifikace to neumožňují. Návrh XHTML 2.0 je z mnoha důvodů problematický a tak se nejčastěji používají jakékoliv specifikace XHTML 1.0 – 1.1.

Otázka: K čemu slouží kaskádové styly (CSS)?

CSS umožňují oddělit vzhled a obsah stránky, vzhled jednotlivých elementů je úsporně definován odděleně od HTML kódu. Jeden styl může být sdílen více stránkami, podporují jednotný vzhled, rychlé změny designu.

Otázka: Co to je DHTML

Nyní už hlavně jen marketingový pojem, který přinesly 4.x verze NN a IE. Prohlížeče měly oproti předchozím verzím mnohem bohatší objektový model, umožňovaly tvorbu velice interaktivních efektů. Dynamické HTML obvykle označuje skloubení HTML, JavaScriptu a kaskádových stylů.

Otázka: K čemu se používají skriptovací jazyky na straně serveru?

Nna serveru je dynamicky generováno HTML na základě požadavku uživatele, do prohlížeče je odesílán již jen čistý HTML kód. Není potřeba žádný speciální prohlížeč, lze použít libovolný se základní podporou HTML.V případě potřeby lze na serverem generovaných stránkách použít i klientské technologie (např. JavaScript).

Otázka: Co je PHP?

Hypertextový preprocesor PHP – přímo do HTML kódu se zapisují jednoduché příkazy. Speciálně navržený jazyk pro tvorbu webových aplikací – jednoduchá syntaxe založená na C, Perlu a Javě. Velmi rozsáhlá knihovna funkcí, nezávislost na platformě – může spolupracovat s v podstatě libovolným serverem na libovolné platformě z tohoto jazyka dělají velmi oblíbenou variantu mnoha webmastrů. I my nabízíme profesionální služby v oblasti programování aplikací v nejnovější verzi PHP 5.

Otázka: Jaké jsou základní stavební prvky HTML?

Jednotlivé části HTML stránky se označují pomocí elementů. Každý element se skládá z počátečního tagu, obsahu elementu a ukončovacího tagu. Některé elementy nemusí mít ukončovací tag (v XHTML musí). Elementy se obvykle používají pro vyznačení struktury dokumentu. Pokud potřebujeme nějak podrobněji vymezit význam elementu, použijeme k tomu atribut. Atribut se zapisuje za počáteční tag. Atribut má vždy nějakou hodnotu, která se mu přiřazuje. Pokud hodnota obsahuje pouze písmena, číslice, pomlčku a tečku, nemusí se hodnota atributu uzavírat do uvozovek. V opačném případě musíme hodnotu atributu uzavřít do uvozovek nebo do apostrofů. U jednoho tagu můžeme samozřejmě použít více atributů. Atributy se mohou používat pouze u počátečních tagů, nikoliv u ukončovacích.

V HTML mají znaky ‚<‘ a ‚>‘ speciální význam. Pokud je potřebujeme zapsat do stránky, musíme použít tzv. znakovou entitu. Znaková entita má tvar &název_entity